Logo

Jaarprogramma 2018-2019

Volgende degustatie:

24-05-2019

Laatste updates:

05-05-2019

 

CONTACT
Vlaamse Wijngilde
De Voorzitter
Commanderij Denderstreek-Zuid
Tel: 0475-51.13.81

Onze doelstellingen

(Artikel 3 van de Vlaamse Wijngilde statuten)
De vereniging heeft tot doel:
Het theoretisch en praktisch aanscherpen van de wijnkennis van de leden.
Met de ontvangen lidgelden, toelagen, bijdragen en schenkingen, onder meer de volgende activiteiten in te richten:

  1. het organiseren van wijnproeverijen
  2. het organiseren van geleide bezoeken aan wijnstreken en wijnkelders
  3. het houden van een jaarlijks kapittel en banket
  4. het toekennen van eretekens en graden in de wijnkennis
  5. introducties verschaffen bij het bezoeken van wijnhuizen en wijnbouwers
  6. introducties verschaffen bij verenigingen in andere landen
  7. het voorlichten en waarschuwen voor misbruiken in de wijnsector

In dit verband mag de vereniging bovendien alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel. Ze mag ook gebouwen, installaties en accommodaties verwerven, huren of in gebruik nemen.

Ze kan ook:

  • wijnverzamelingen aanleggen,
  • voordrachten en lezingen organiseren of er aan deelnemen,
  • boeken, tijdschriften en andere publicaties uitgeven of laten uitgeven,
  • en in het algemeen de verspreiding en de verwerking bevorderen van nuttige informatie over wijnen.

De vereniging kan eveneens haar medewerking verlenen aan elk project, elke vennootschap of elke vereniging met een gelijkaardig doel als het hare.


denderstreekzuid.com